Spoločnosť: TJ Nemčice
Kontakt: Marián Kmeť
Telefón:

Email:

0908435178

admin@tjnemcice.eu

Adresa: K ihrisku 27
955 01 Nemčice
Slovensko
IČO: 37963457
DIČ: 2021238802
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SK17 0200 0000 0014 3237 2451
Číslo účtu: 1432372451/0200

Napíšte nám správu: